Deddf Iaith a’r sector breifat

Dwi angen arweiniad. Mae’r holl sylw i “sgandal fawr” Thomas Cook yn gwneud i mi feddwl i ba raddau fyddai deddf iaith newydd yn gallu gwneud unrhyw wahaniaeth mewn sefyllfaoedd fel hyn.

Wrth gwrs dwi’n credu’n gryf bod angen i gyrff cyhoeddus gynnig gwasanaethau cydradd yn y Gymraeg a’r Saesneg ac os oes angen deddf iaith newydd i sicrhau bod hynny’n digwydd ymhob corff a gwasanaeth cyhoeddus, dwi’n cefnogi 100%.

Ond mae’r sector breifat yn fwy cymhleth, siawns. Oes mae angen annog cwmniau i ddefnyddio’r Gymraeg ac, yn wir, i’w hyrwyddo hi. Ac oes, mae angen deddfwriaeth i sicrhau nad oes gwahaniaethu annheg yn erbyn pobl sy’n dymuno siarad Cymraeg. Ond heblaw am osgoi gwahaniaethu, fedrwn ni yn wirioneddol wneud unrhyw beth heblaw annog?

One response to “Deddf Iaith a’r sector breifat

  1. Rydyn ni wedi gweld ffrwyth 20 mlynedd o ‘anogaeth’ gan y Bwrdd yn y sector preifat – sef defnydd tocenistaidd ac anwastad o’r Gymraeg i ryw raddau mewn rhai lleoedd. Mae’n bryd trio rhywbeth arall. Mae deddfwriaeth yn gweithio. Am flynyddoedd, ceisiodd y naill llywodraeth ar ôl y llall berswadio pobl nad oedd hi’n deg iddynt orfodi pobl erail i anadlu eu mwg. Chafodd hynny ddim lot o effaith. Nawr, mae’n anghyfeithlon i ymsmygu mewn lleoedd cyhoeddus. Sai wedi gweld neb yn torri’r gyfraith hyd yma ac mae fy ysygyfaint yn hapusach.

    Mae’n ddigon rhwydd deddfu i orfodi’r sector preifat i gynnig gwasanaethau yn y Gymraeg, yn union fel mae busnesau wedi gorfod addasu ar gyfer pobl anabl, pobl hoyw etc etc. Mae’r bobl sy’n credu mewn perswad wedi cael 20 mlynedd i ddangos nad yw’n gweithio. Deddf yw’r unig ateb.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s